cs
Rychle a flexibilně vytvářet další skladovací zařízení nebo výrobní závody. Robustní. Hospodárně. Flexibilní.


Rychle. Bezpečně. Flexibilně.
Průmyslové stany a stany pro skladování

S průmyslovými a skladovacími stany od Zeltverleih Mehlhose mohou být vytvořeny v krátkém čase a flexibilně dodatečné prostory pro skladování  nebo produkci. Tak mohou podniky rychle reagovat na změny trhu a celkovou situaci. Průmyslové a skladovací stany jsou důsledně zaměřeny na robustnost, hospodárnost a flexibilitu. Eloxované hliníkové sloupy a hliníkové střešní krokve zaručují přitom vysokou stabilitu. Stěnové opláštění z trapézových plechů a střešní krytina z PVC-plachet nabízí požadovanou bezpečnost a ochranu  před povětrnostními vlivy. Obzvláště podlahové elementy umožňují efektivní skladování produktů a práci na různých strojích a linkách. Pro zaručení vysoké kvality používáme výhradně stany od renomovaných výrobců jako Haltec a Losberger.

Průmyslové stany a stany pro skladování od Zeltverleih Mehlhose jsou k dostání s následující technickou specifikací:

  • Možná šířka až 20m
  • stranová výška 7m
  • délkový rastr každých 5m
  • sněhové zatížení až 135 kg/m2

Bezpečné a inspekci: naše řešení pro průmyslové stany

Pro mnoho našich průmyslových stanů nebo stanů pro skladování  jsou připravené statické posudky a jsou k dispozici ve stavební dokumentaci. To zjednodušuje Váš projekt ve fázi plánování a pomáhá Vám tak redukovat náklady. Na přání Vás podpoříme od plánování až po finální realizaci Vašeho projektu.otázky týkající se Průmyslové stany a stany pro skladování?

KONTAKTUJTETechnická specifikaceZtelt Schema Mehlhose Cz
rozpony do 30 m
délka rastr 5 metrů
Výška okapu 7 metrů
Typ rohů pouze 7 metrů okapu
Materiál pilíře a krokví eloxovaný hliník
obkládání stěn trapézový plech
zastřešení PVC - Plánování
zatížení sněhem max. 1,35 kN / m²
Load zóna vítr maximálně 3
ostatní Nie określono